П Л А Н
ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ ОД СКИЦЕНТАР ПОПОВА ШАПКА И РИДСКО ПЛАНИНСКИ СЕЛА КОЈ ГРАВИТИРААТ ВО ОВОЈ ПРЕДЕЛ НА ОПШТИНА ТЕТОВО

Plan for taking waste from the tourist complex Popova Sapka and the mountain villages in this area of ​​the Municipality of Tetovo

untitled59

  • Потребни садови за смет, локација за нивно поставување како и возила за опслужување односно превземање на комунален отпад од наведениот локалите…

Continue reading “”

Advertisements

PLANNED GREENING AND ARRANGEMENT OF THE AVENUE “ILIRIJA”

untitled492 Description and reason:

    The avenue Ilirija (Marshal Tito*) is one of the most important and most frequent traffic arteries in the city Tetovo. It starts with entrance-exit direction to the motorway Skopje- Tetovo in the east part and ends to central city area and the City Square Ilirija. In length of about 1600 meters with two lanes, middle green zone and two pedestrian sidewalks. With this avenue the following streets and avenues are connected: Continue reading “”

GJELBËRIMI I PLANIFIKUAR DHE REGULLIMI BULEVARDIT “ILIRIJA”

untitled492Përshkrim dhe arësye:

              Bulevardi Ilirija(Marëshali Tito*) paraqet një nga arteriet më të rëndësishme dhe më frekuente të komunikacionit në qytetin e Tetovës.Ajo fillon me drejtimin e hyrje-daljes kah autostrada Shkup-Tetovë në lindje, mbaron në pjesën qendrore të qytetit dhe Qendrën e qytetit”Ilirija”.Me një gjatësi prej 1600 metra në të dyja anët me magjistrale,trakë të mesme të gjebërt dhe dy trotoare për këmbësorë.Bulevardi I lidh bulevardet e tjerë dhe rrugët si që vijon: Continue reading “”