ЗБИРНА ПРЕМЕР ПРЕСМЕТКА ПО ПОЗИЦИИ НА РАБОТИТЕ ЗА ОЗЕЛЕНУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПРОМЕТНИ ПОВРШИНИ ВО ГРАД ТЕТОВО

untitled4922

Untitled

untitled109cropped-cover.png

Advertisements