GJELBËRIMI DHE RREGULLIMI I UNAZËS “DËSHMORËT E KOMBIT”

untitled492

Përshkrim dhe arësye:

     Unaza Dëshmorët e Kombit gjendet si pozicion për lidhje të rrugëve dhe Bulevardeve që vijojnë:

а. Rrugët

-Mirçe Acev,
-135 ,
-Dëshmorët e Kombit(I.L.Ribar*).
                         
 б. Bulevardet
– Bllagoja Toska.

    Përgjat anës së tijë jugperëndimore gjenden lagjet e banuara të qytetit;Potok,Cetinska,ndërsa në anën e sajë verilindore gjenden objektet sporto-rekreative Stadiumet e qytetit I Riu dhe I Vjetri .Kjo unazë e lidhë komunikacionin e qytetit me rrugën magjistrale (hyrje-dalje)që shpije kah kalimi kufitarë Jazhincë.Duke e marur parasyshë të lartëpërmendurën kjo pjesë paraqet objekt të rëndësishëm për komunikacionin në tërësi dhe atë estetik për qytetin e Tetovës.Si zgjidhje për zhbllokim të komunikacionit por të mbarohet proekti I tërësishëm estetiko-urbanistik I kësajë unaze paraqitet nevoja e gjelbërimit të tijë që do të ndikojë dhe shpie në zvogëlimin e ndotjes së ajrit në këtë pjesë.

Untitled

            Untitled

Projekt plan:

а. Hyrje

  Mbjellje të fidaneve gjethmbajtëse të llojit Buxus në distancë për së gjati 0,2 metra,Juniperus gold në sipërfaqe prej 0,25m2,Juniperus communis në sipërfaqe 0,25m2,Thuja occidentalis(Smaragd) në sipërfaqe prej 1,5 m2.

б. Pozicione ku do të realizohen aktivitetet

P-1 (Rrugicë e Behatonit-rreth)

 • Rrugica e Behatonit përfaqëson kufi ndërmjet rrugës dhe unazës,që do të jetë qëllimi I aktiviteteve (gjelbërim dhe rregullim).Gjatësia e rrugicës së Behatonit është rreth 100 metra,ndërsa gjërësia është rreth 50 centimetra,respektivisht ajo kap një sipërfaqe prej 50 m2 të sipërfaqes së përgjithëshme të unazës.Për këtë pjesë nevojiten 50m2 katrora të Behatonit.

 P-n (Buxus+granulat-rreth)

 • Në sipërfaqe prej rreth 250m2 do të nevojiten 12.5m3 granulat dhe në gjatësi prej rreth 528 metra do të mbjellen 1548 fidane gjethmbajtëse të lojit Buxus në distancë të mbjelljes rreth 33.33 cm.

                            Untitled

 P-2 (Juniperus gold-rreth)

 • Në sipërfaqe prej rreth 115 m2 do të mbjellen 345 fidane gjethmbajtëse të llojit Juniperus gold në një distancë prej 0,33m2 në këtë rreth të unazës.

Untitled

P-3 (Juniperus communis-rreth)

 • Në sipërfqe prej rreth 90 m2 do të mbjellen 270 fidane gjethmbajtëse të llojit Juniperus communis në një distancë prej rreth 0.33m2 në këtë rreth të unazës.

Untitled P-4 (Thuja occidentalis “Smaragd”-rreth)

 • Ky rreth I unazës është I pozicionuar në qendër me sipërfaqe rreth 55m2 në të cilin do të mbjellen 30 fidane gjethmbajtëse të lojit Thuja occidentalis (Smaragd).

Untitled

       PËRFUNDIM: Në sipërfaqe prej rreth 560 m2 të kësajë unaze do të mbjellen 345 fidane të llojit Juniperus gold,270 të llojit Juniperus communis,1584 të llojit Buxus,si dhe 30 fidane të llojit gjethmbajtës Thuja occidentalis(Smaragd).Në këtë project do të jenë të nevojëshme 560 m2 najllon të zi,50 m2 katrorë të Behatonit dhe 12,5 m3 granulat.

Untitled

Operacionet e punës:

 • Shënimi I rrathëve,
 • Punimi I rrugicës së Behatonit
 • Vendosja e najllonit të zi
 • Shtrirja e granulatit
 • Hapja e vrimave për mbjellje
 • Vendosja e sistemit për ujitje (Pik Pik)

 Pregaditja dhe fuqia punëtore e nevojëshme:                                                                               Untitled.png

     PËRFUNDIM – Nga tabelat e lartëpërmendura për mbjellje të fidaneve gjethmbajtës të llojit Buxus,Juniperus gold,Juniperus communis,Thuja occidentalis (Smaragd)si dhe I katrorëve të Behatonit,sistemit për ujitje,najllonit të zi dhe granulatit do të nevojiten mjete në të hollapër këtë operacion:
Untitled

Rëndësia:

 • Plotësimi dhe përfundimi I pamjes së paraparë estetike dhe urbanistike të kësajë pjese të qytetit të Tetovës,Д. Rëndësia:
 • Mundësimi dhe rritja e kualitetit të ajrit në këtë pjesë të qytetit,
 • Mundësimi I zvogëlimit të zhurmës.

Mirëmbajtja

Për mirëmbajtje në të ardhmen e operacioneve të mbaruara të punës që janë të parapara në këtë proekt do të angazhohet fuqia punëtore,mjetet dhe mekanizimi që do të jenë obligim dhe pronë e N.P.K. Tetova-Tetovë .

18452790_10210959547402980_1128867313_o5

cropped-cover.png

Advertisements